2020

Verdens matvareprogram

for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt
World Food Programme

Verdens matvareprogram

Global bekjempelse av sult

Verdens matvareprogram (World Food Programme) fikk fredsprisen for å bekjempe sult, for arbeid for fred i konfliktområder, og for arbeidet mot bruk av sult som våpen i krig og konflikt. WFP ble stiftet i 1961 av FNs Generalforsamling og FN-organisasjonen FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk. WFP er verdens største humanitære organisasjon og blir finansiert av frivillige bidrag fra stater, organisasjoner og privatpersoner. WFP jobber særlig for FNs bærekraftmål om å utrydde fattigdom og sult. I 2019 var over 100 millioner mennesker rammet av alvorlig hungersnød, de fleste som følge av krig og konflikt. I tillegg økte den verdensomspennende koronapandemien antallet fattige og sultne. I 2019 ga WFP nødhjelp i 88 land, men organisasjonen arbeidet også langsiktig for å øke lokal matproduksjon, og for å sikre kvinners og spedbarns ernæring. Nobelkomiteen har tidligere gitt fredspriser for arbeid som kan forebygge krig og fremme fred ved å motarbeide sult. Den første var i 1949 til FAOs generaldirektør John Boyd Orr, og den andre i 1970 til Norman Ernest Borlaug, mannen bak «Den grønne revolusjon».
Les mer