Kunngjørng Nobels Fredspris 2021

Nobels fredspris for 2021

Er tildelt Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred.