Nobels fredsprisseremoni fant sted i Oslo Rådhus 10. desember 2021. Maria Ressa og Dmitrij Muratov mottok diplom og medalje, og fremførte sine Nobelforedrag. 

Verdens matvareprogram, som ble tildelt Nobels fredspris i 2020, var representert på seremonien ved deres administrerende direktør David Beasley, som fremførte Nobelforedraget på vegne av Verdens matvareprogram. 

Du kan se seremonien her.