Nobel Peace Prize Forum 2022

Nobel Peace Prize Forum 2022 fokuserte på hvordan man kan finne en vei videre for Afghanistan. Etter tilbaketrekkingen av internasjonale styrker i 2021 og mer enn et år med Taliban-styre, er det afghanske folks, og spesielt kvinners, frihet og grunnleggende menneskerettigheter under tiltagende press. Nobel Peace Prize Forum tok også opp det viktige spørsmålet om hvordan Vesten bør forholde seg til Taliban. 

 

Program:

Hovedtaler: Filippo Grandi, FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), fredsprisvinner i 1954 og 1981.

Øvrige deltakere: Hillary Clinton, tidligere statssekretær, USA, Anniken Huitfeldt, Utenriksminister, Norge, Zarifa Ghafari, afghansk aktivist, politiker og tidligere ordfører, Hassina Syed, afghansk forretningskvinne og politiker, Peter Jouvenal, Afghanistan-ekspert og tidligere reporter, og Åsne Seierstad, journalist og forfatter.  

Ordstyrer: Erik Aasheim, journalist, forfatter og konferansier.

Nobel Peace Prize Forum 2022 ble organisert av Det Norske Nobelinstitutt og gjort mulig med støtte fra Universitetet i Oslo, Oslo kommune og International Forum for Understanding. 

Forumet er en del av Oslo Peace Days, et samarbeid mellom Det Norske Nobelinstitutt, Universitetet i Oslo, Oslo kommune, Nobels fredssenter og Institutt for fredsforskning (PRIO). 

Sponsorer