Nobel Peace Prize Forum
© Nobel Prize Outreach. Foto: Ken Opprann

Forumet samler en unik konstellasjon av nobelprisprisvinnere og andre ledende internasjonale eksperter, representanter for regjeringer og internasjonale organisasjoner, forskere, sivile samfunnsledere og aktivister, aktører fra næringsliv og privat sektor, journalister og ungdom over hele verden, inkludert studenter.

Forumet, som samler 500 publikummere, er en arena for tverrfaglig diskusjon og refleksjon i viktige saker av betydning for internasjonal fred og sikkerhet. Rammen rundt det hele er Universitets Aula- en historisk og ikonisk hall prydet med originale malerier av den ekspresjonistiske maleren Edvard Munch.

Klikk her for mer informasjon om Nobel Peace Prize Forum.