Bjørn H. Vangen/ Det Norske Nobelinstitutt

Nominasjon

Hvert år mottar Den Norske Nobelkomite noen hundre forslag til kandidater til Nobels fredspris.

Nominasjon

Det er registrert 329 kandidater til Nobels Fredspris for 2021, hvorav 234 personer og 95 organisasjoner.

329 kandidater er en liten oppgang fra i fjor (317) og det tredje høyeste antall registrerte kandidater noensinne. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater.

 

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig i 50 år. 

Nominasjonsprosessen

Alle levende personer og aktive organisasjoner eller institusjoner kan foreslås som mottakere av Nobels fredspris. For å være gyldig, må nominasjonen komme inn til Den Norske Nobelkomite innen fristen 31. januar, og fortrinnsvis være levert via vårt nominasjonsskjema på nett.  

Komiteens medlemmer har også rett til å fremme egne forslag så sent som på det første komitemøtet etter fristens utløp. 

Nobelkomiteen vurderer alle nominasjoner før en kortliste med de meste interessante og verdige kandidatene danner grunnlag for nærmere undersøkelser og utredninger skrevet av Nobelkomiteens faste konsulenter og andre norske eller utenlandske eksperter.

Komiteens beslutning vil som regel være klar på det aller siste komitemøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober. Komiteen tilstreber konsensus i valget av prisvinner. Når dette en sjelden gang viser seg umulig å få til, avgjøres valget ved simpelt flertall.

Dette er nominasjonsprosessen

1

Innsendingsperiode

Nominasjoner til Nobels fredspris tas i mot fram til 31. januar.

2

Begrenset nominasjonperiode

Forslag til kandidater til neste års fredpris kan registreres f.o.m. 1. september.

3

Overlevering til komiteen

Nominasjoner mottatt innen 31. januar overleveres til Nobelkomiteen i midten av februar.

4

Kortliste

Nobelkomiteen vurderer alle gyldige nominasjoner og setter sammen en kortliste for videre utredning.

5

Ekstern analyse

Komiteens permanente konsulenter, andre norske og internasjonale eksperter, leverer rapporter på kortliste-kandidatene.

6

Drøftelser

Komiteen møtes jevnlig fra midten av februar til utgangen av september for å diskutere kortlisten og konsulentrapportene.

7

Komiteen tar en avgjørelse

Den Norske Nobel Komitee avgjør hvem som blir fredspristaker.

8

Kunngjøring

Årets vinner av Nobels fredspris kunngjøres fredag i første hele uke av oktober.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan fungerer nominasjonsprosessen?
  Nominasjoner til Nobels Fredspris sendes inn fra hele verden til Den Norske Nobelkomitee, som er ansvarlig for utvelgelsen av mottaker(e) av prisen. En hver som oppfyller kriteriene som nominator kan foreslå en kandidat til Nobels Fredspris. Dette skiller utvelgelsesprosessen til Nobels Fredspris fra mange andre priser, hvor komiteen ofte velger alle de nominerte og vinneren.
 • Hvem kan nominere?
  Det kreves ikke invitasjon for å nominere til Nobels Fredspris. Kvalifiserte nominatorer er medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder; medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag; medlemmer av Institut de Droit International; universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk; personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris; fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitemedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitemøte etter 1. februar); tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite.
 • Hva er fordelen med å tillate så mange nominatorer?
  Nobels Fredspris er en internasjonal pris. Et bredt nominatorgrunnlag sikrer at komiteen, hvert år, gjøres oppmerksomme på et mangfold av kandidater fra alle verdenshjørner.
 • Finnes det en liste over alle årets nominerte til Nobels Fredspris?
  I motsetning til hva mange tror offentliggjøres det aldri noen liste over årets nominerte til Nobels fredspris. I følge Nobel-statuttene av 1901 er det en 50års konfidensialitets klausul på alle nominasjoner og nominatorer.
 • Hva betyr det å bli nominert til Nobels Fredspris?
  Kvalifiserte nominatorer kan nominere en hvilken som helst person eller organisasjon. Den Norske Nobelkomite legger ingen føringer for nominasjoner som oppfyller kriteriene, de bestemmer kun hvem som annonseres som mottaker av prisen i oktober. Å bli nominert til Nobels Fredspris antyder ikke i seg selv noen relasjon til Nobels Fredspris eller tilknyttede institusjoner.
 • Deler dere noen informasjon om hvem som er nominert til fredsprisen dette året?
  Nei. Det er faktisk ingen av Nobel komiteene som annonserer navn på de nominerte, verken til media eller til kandidatene selv. I de tilfellene hvor det spekulerers i potensielle kandidater før annonseringen dreier det seg enten om ren gjettning, eller informasjon fra den eller de som står bak en nominasjon.
 • Kan dere offisielt bekrefte om en nominasjon er ekte eller ikke?
  På prinsipielt grunnlag, og med bakgrunn i Nobel-statuttene, vil Det Norske Nobelinstitutt aldri bekrefte eller avkrefte om noen er nominert til Nobels Fredspris før den fullstendige listen offentliggjøres etter 50 år.